[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.237.124.210     
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

ระบบงานสารสนเทศ
ระบบงานทะเบียน
DLIT

			
คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
สื่อการสอนแท็บเล็ต
 บทเรียนออนไลน์ ป.1
 
บทเรียนออนไลน์ ป.2
smiley บทเรียนออนไลน์ ป.3
กิจกรรม BBL
กิจกรรม Brain Gym 
คู่มือ / แบบฝึกอ่านออกเขียนได้


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันไหวครู ปีการศึกษา 2559 ( 10/ก.ค./2559 )
    วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกลาง จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ฝากตัวเป็นศิษย์ เสริมสร้างความรักและผูกพันระหว่างครูและนักเรียน
(ถ่ายภาพโดย เด็กชายประวิทย์ วัฒนะชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ( 10/ก.ค./2559 )
    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกลาง ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดพัฒนาต่อไป
ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558 ( 10/ก.ค./2559 )
    เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกลาง ไปทัศนศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน และศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นักเรียนได้รับความรู้และมีความสนุกสนานในการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้
วันวิชาการโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 ( 10/ก.ค./2559 )
    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดบ้านการจัดกิจกรรม “วันวิชาการ สืบสานวิถีชีวิตพอเพียง” โดยมีฐานกิจกรรมอาทิเช่น ฐานความรู้วิชาการ ฐานความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ฐานกิจกรรมการทำน้ำยา น้ำหมัก ฐานอาหารสุขภาพ เป็นต้น ให้นักเรียนได้ร่วมทำ ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและทักษะที่ชีวิตในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อวยพรปีใหม่กรรมการสถานศึกษา ( 5/ม.ค./2559 )
    ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู อวยพรปีใหม่แด่คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ตำบลหน้าพระธาตุ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ( 5/ม.ค./2559 )
    วันที่ 30 ธันวาคม 2558  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกลาง จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  บรรยากาศเป็นอย่างสนุกสนาน  ในโอกาสนี้  ทางโรงเรียนขอขอบคุณ คุณปริญากร  พลสามารถ และคณะ ที่นำอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม มาเลี้ยงนักเรียนในครั้งนี้
ประชุมกลุ่มพนัสนิคม 1 ( 5/ม.ค./2559 )
    วันที่ 9 ธันวาคม 2558  ผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการโรงเรียนกลุ่มพนัสนิคม 1 ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดบ้านกลาง
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ( 5/ม.ค./2559 )
    วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดร.อรอมร แก้วรุณคำ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกลาง ร่วมกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา
ทำบุญเลี้ยงพระวันพ่อ ( 5/ม.ค./2559 )
    วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารและครูร่วมพิธีทำบุญเลียงพระ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ( 5/ม.ค./2559 )
    วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดบ้านกลางร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหน้าพระธาตุ รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์  และพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง โดยปฏิบัติกิจกรรมนี้ทุกวันศุกร์  ตลอดเดือนธันวาคม 2558 นี้
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 -> [จำนวน 67 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

มุ่งพัฒนาวิชาการ ชำนาญการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม ตระหนักและชื่นชมการเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต ฟังเสียงชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ครูปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ :