ชื่อ - สกุล :ดร.อรอมร แก้วรุณคำ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :รร.วัดบ้านกลาง
Telephone :
Email :