ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 1127
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกลาง จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู ฝากตัวเป็นศิษย์ เสริมสร้างความรักและผูกพันระหว่างครูและนักเรียน
(ถ่ายภาพโดย เด็กชายประวิทย์ วัฒนะชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )